Al-Sabiqun al-Awwalun (Ali & Abu Bakar)

Keislaman Ali bin abi Thalib Setelah mendapat perintah sholat, nabi Muhammad SAW dan Khadijah sering melakukan sholat di rumah. Hal ini dilihat Ali bin abi Thalib, yang kemudian bertanya kepada mereka. “Apa yang kalian kerjakan tadi?” tanya Ali penuh keheranan. “Ali, itu adalah sholat yang menjadi cara kami berdoa kepada Allah,” jawab lembut Rasulullah SAW. … Continue reading Al-Sabiqun al-Awwalun (Ali & Abu Bakar)

Advertisements

Abu Bakar As-Shiddiq

Satu-satunya orang yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin shalat selama beliau masih hidup, Abu Bakar-yang dijuluki As-Shiddiq (orang yang membenarkan)-memimpin pemerintahan demokratis pertama yang terlatih dan berpengalaman dalam sejarah Islam sebagai khalifah pertama Islam. Jika kesalehan, kebajikan, dan kecintaan kepada Islam merupakan satu-satunya kriteria pilihan maka setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakarlah yang pastinya … Continue reading Abu Bakar As-Shiddiq

Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 2 (Masa 4 Khalifah)

Abad ke 7 632 – Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai Khalifah pertama 632 – Pendirian Baitul Mal 632 – Perang terhadap golongan murtad dan orang yang enggan membayar zakat dipimpin oleh Khalid bin Walid ke wilayah Bani Assad dan Bani Gathafan 632 – Wafatnya Fathimah binti Muhammad 632 – Perang Yamamah (pembunuhan terhadap Musailamah yang … Continue reading Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 2 (Masa 4 Khalifah)