Kapan?

Kapan mau ngaji? Nanti aja, mumpung masih muda, saatnya menikmati dunia. Nanti aja, masih banyak dosa, malu ah! Nanti aja, kan kita masih sekolah, fokus buat sekolah dulu aja. Nanti aja, saya sibuk banget nih, tugas kuliah kayaknya ga ada habis-habisnya. Nanti aja, ga ada waktu. Nanti aja, ntar ga boleh ini, ga boleh itu, … Continue reading Kapan?