Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 3)

Salamah bin Al-Akra’ Nama lengkapnya Salamah bin Amr bin Sinan Al-Akra’. Putranya, Iyas, merangkum semua keutamaan ayahnya, Salamah, dalam satu kalimat ringkas,” Ayahku tidak pernah berbohong.” Ia termasuk salah satu di antara sahabat yang ikut dalam Bai’ah Ar-Ridhwan. Salamah adalah orang terhebat di antara pasukan pejalan kaki. Pasukan pejalan kaki biasanya menyerang pasukan musuh dengan … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 3)

Advertisements

Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 2)

Qa’qa’ Ibnu Amr Nama lengkapnya Qa’qa’ bin Amr At-Taimi, seorang penyair Arab terkemuka. Ia termasuk pemimpin pasukan berkuda dan pahlawan Arab di masa jahiliyah dan masa Islam. Ia adalah saudara Ashim bin Amr At-Taimi, seorang penyair dan penunggang kuda yang handal. Ia pernah mengatakan, “Rasulullah pernah bertanya kepada saya, “Apa yang telah kamu siapkan untuk … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 2)

Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 1)

Khalid bin Walid Nama lengkapnya Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Qurasyi, biasa dipanggil Abu Sulaiman, dan digelari Saifullah Al-Maslul (pedang Allah yang terhunus). Ia lebih muda 13 tahun dari Nabi. Ibunya Asma, adalah saudara perempuan Ummu Fadhl, istri Abbas, paman Nabi. Ia menikmati kekayaan ayahnya yang sangat berlimpah. Ia … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 1)