Perang Khaibar (Part 1)

A. Tarikh dan Sebab-Sebabnya Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa perang tersebut terjadi pada bulan Muharram tahun ketujuh Hijriah. Al-Waqidi menyebutkan bahwasanya ia terjadi pada bulan Shafar atau Rabi’ul Awal tahun ketujuh Hijriyah, sekembalinya dari Perang Hudaibiyah. Sementara Ibnu Sa’ad berpendapat bahwa perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ketujuh Hijriyah. Sedangkan Imam Az-Zuhri dan Imam … Continue reading Perang Khaibar (Part 1)

Tahun Kesedihan dan Petaka Thaif

Tahun kesedihan Wafatnya Abu Thalib Abu Thalib wafat pada penghujung tahun ke-10 kenabian. Dia adalah pama Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membentengi beliau. Dia sangat marah jika ada orang yang menyakiti beliau, dan selalu memberikan pertolongan kepada beliau. Masyarakat Quraisy pun sangat menghormati Abu Thalib. Menjelang wafatnya, para pemuka Quraisy datang menjenguknya, dan mendorongnya untuk … Continue reading Tahun Kesedihan dan Petaka Thaif

Kisah Masuk Islam Dhamad Al-Azidi

Dhamad Al-Azidi datang ke Makkah. Ia terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah. Sampai-sampai ia merasa yakin bahwa benar beliau orang gila, sebagaimana yang dituduhkan para pemimpin Makkah. Dhamad berasal dari Azdi Syanwah, dan ia biasa menyembuhkan orang gila. Ketika orang-orang bodoh Makkah mengatakan bahwa Muhammad adalah orang gila, ia berkata, “Jika aku melihat laki-laki … Continue reading Kisah Masuk Islam Dhamad Al-Azidi

Sunnatullah dalam Cobaan

Ujian – dalam makna umum – adalah sunnatullah dalam ciptaanNya. Hal ini jelas ditetapkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” … Continue reading Sunnatullah dalam Cobaan

Pembentukan Akidah pada Periode Makkah

Kecerdasan Nabi dalam berinteraksi dengan Sunnatullah Pembentukan negara, pembinaan umat, dan kebangkitannya tunduk pada undang-undang, ketentuan-ketentuan, dan aturan-aturan yang mengatur perjalanan kehidupan pribadi, masyarakat, umat dan negara. Jika kita memperhatikan perjalanan hidup (sirah) Nabi, kita mendapatkan bahwa beliau telah berinteraksi dengan sunnatullah dan ketetapan Ilahi dengan penuh hikmah dan dengan kemampuan yang mumpuni. Sunnatullah (As-Sunnah … Continue reading Pembentukan Akidah pada Periode Makkah

Quraisy Membujuk Rasulullah untuk Menghentikan Dakwahnya

Berbagai upaya tak henti dilaksanakan oleh kaum Quraisy agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Mereka berembuk untuk mencari cara lain. hasilnya: mereka mengirim utusan untuk membujuk Rasulullah SAW dengan mengajukan sebuah tawaran menarik. Akan tetapi, Muhammad SAW tetap bergeming. “Aku tidak ada urusan dengan apa yang kalian katakan. Apa yang aku bawa bukan untuk meminta harta … Continue reading Quraisy Membujuk Rasulullah untuk Menghentikan Dakwahnya

Teror Abu Jahal Terhadap Rasulullah SAW

Salah seorang Quraisy yang paling membenci Nabi SAW adalah Amru bin Hisyam atau lebih dikenal dengan Abu Jahal (Bapak Kebodohan). Dia menyakiti Rasulullah SAW dengan perkataannya dan bangga terhadap kejahatannya. Allah SWT menurunkan ayat tentang dirinya, Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat. (Q.S. al-Qiyamah : 31-35) Abu Jahal … Continue reading Teror Abu Jahal Terhadap Rasulullah SAW

Teror Terhadap Dakwah Rasulullah SAW

Kotoran dan Duri di Rumah Rasulullah SAW Rasulullah SAW tampak bersiap keluar rumah. Hari itu, Nabi SAW akan pergi ke Ka’bah, bertemu dengan Abu Bakar. Setelah pamit dengan Khadijah, Rasulullah SAW bergegas menuju pintu rumah. Wajahnya terkejut sesaat setelah pintu terkuak. Tepat di depan rumahnya, berserakan kotoran dan duri. Beliau tidak marah. Manusia pilihan itu … Continue reading Teror Terhadap Dakwah Rasulullah SAW

Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam

Ketika orang-orang musyrik mempertanyakan, mengapa risalah tidak diturunkan kepada dua intelektual besar zaman itu, dua orang paling terpelajar, dua orang yang pantas bergelar cendekiawan : Al Walid ibn Al Mughirah dari Makkah atau Mas’ud ibn Amr Ats Tsaqafi dari Thaif... Mereka berkata, “Mengapakah Al-Quran ini tidak diturunkan pada seseorang besar dari dua negeri (Makkah dan … Continue reading Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam

Dakwah Terbuka dan Perlakuan Kaum Quraisy Terhadap Nabi

Usul Walid untuk memberikan julukan tukang sihir kepada Muhammad disepakati para pembesar Quraisy. Aksi mereka segera dilakukan. Saat musim haji tiba, mereka duduk di jalan-jalan yang dilewati para jamaah haji dan delegasi dari penjuru negeri Arab. Kepada setiap orang yang melintas, mereka memfitnah Rasulullah SAW. (Ibnu Hisyam) “Muhammad tukang sihir!” “Muhammad pengarang mantra!” “Muhammad pendusta!” … Continue reading Dakwah Terbuka dan Perlakuan Kaum Quraisy Terhadap Nabi