Amru bin Ash

“Pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi” Ada tiga orang gembong Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah SAW. Mereka bertiga sangat gigih menentang dakwah Rasulullah dan sangat keras menyiksa para sahabat beliau. Karena itu, Rasulullah selalu berdoa dan memohon kepada Tuhannya agar mengazab mereka. Namun, Allah memberikan jawaban dengan menurunkan ayat berikut. “Tak ada sedikit pun campur tanganmu … Continue reading Amru bin Ash

Habib bin Zaid “Simbol Pengorbanan dan Cinta”

  Pada peristiwa baiat Aqabah ke-2, 70 laki-laki dan 2 wanita dari Madinah berjanji setia kepada Rasulullah. Habib bin Zaid dan ayahnya (Zaid bin Ashim) termasuk di antara 70 laki-laki itu. Sedangkan ibunya (Nusaibah binti Ka’b) dan bibinya adalah 2 wanita itu. Jadi, Habib adalah seorang mukmin sejati. Keimanan telah mendarah daging pada dirinya. Semenjak … Continue reading Habib bin Zaid “Simbol Pengorbanan dan Cinta”

Salman Al-Farisi “Pencari Kebenaran” (Part 4)

<< Previously on Part 3 Dia berkata, “Wahai Sa’ad, ingatlah Allah ketika kamu ingin sesuatu ketika kamu memberikan keputusan, dan ketika membagi.” Ternyata inilah yang telah mengisi hati Salman, sehingga ia tidak mau mendekati kekayaan dan jabatan. Yaitu pesan Rasulullah Saw kepadanya dan kepada semua sahabat, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil … Continue reading Salman Al-Farisi “Pencari Kebenaran” (Part 4)