Sa’id Nursi (1877 – 1960)

Kemunduran kekuatan politik dan otoritas Dinasti Usmaniyah akibat serangan Eropa terhadap wilayah-wilayahnya di Eropa dan Timur Tengah – plus kemunculan Turki Muda dalam Negara Usmaniyah – telah mendorong kemunculan Mustafa Kemal (seorang komandan militer Turki yang ambisius) untuk mempertahankan Turki dari ancaman Eropa. Setelah Dinasti Usmaniyah berkuasa selama enam ratus tahun, Mustafa Kemal mengirim khalifah … Continue reading Sa’id Nursi (1877 – 1960)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 5)

Ayyasy bin Abi Rubai’ah Nama lengkapnya Ayyasy bin Abi Rubai’ah bin Mughirah Al-Qurasyi Al-Makhzumi, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia adalah saudara seibu dengan Abu Jahal. Ia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Arqam. Ia dan istrinya ikut hijrah ke Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah, ia sepakat akan berangkat bersama … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 5)

Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 1)

Hamzah bin Abdul Muthalib Nama lengkapnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf Al-Qurasyi, biasa dipanggil Abu Imarah dan digelari Sayyid Asy-Syuhada’ (penghulu para syuhada). Ia juga digelari sebagai Asadullah (singa Allah) dan Asad Ar-Rasul (singa Rasulullah). Ia dilahirkan di Makkah dua tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ia adalah paman Nabi sekaligus saudara Beliau … Continue reading Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 1)

Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 3)

Salamah bin Al-Akra’ Nama lengkapnya Salamah bin Amr bin Sinan Al-Akra’. Putranya, Iyas, merangkum semua keutamaan ayahnya, Salamah, dalam satu kalimat ringkas,” Ayahku tidak pernah berbohong.” Ia termasuk salah satu di antara sahabat yang ikut dalam Bai’ah Ar-Ridhwan. Salamah adalah orang terhebat di antara pasukan pejalan kaki. Pasukan pejalan kaki biasanya menyerang pasukan musuh dengan … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 3)

Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 2)

Qa’qa’ Ibnu Amr Nama lengkapnya Qa’qa’ bin Amr At-Taimi, seorang penyair Arab terkemuka. Ia termasuk pemimpin pasukan berkuda dan pahlawan Arab di masa jahiliyah dan masa Islam. Ia adalah saudara Ashim bin Amr At-Taimi, seorang penyair dan penunggang kuda yang handal. Ia pernah mengatakan, “Rasulullah pernah bertanya kepada saya, “Apa yang telah kamu siapkan untuk … Continue reading Para Panglima Perang dan Penakluk dalam Islam (Part 2)

Sa’id bin Amir “Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan”

Adakah yang mengenal namanya? Siapakah di antara kita yang pernah mendengarnya sebelum ini? Bisa jadi, kebanyakan dari kita, atau bahkan kita semua, belum pernah mendengarnya sama sekali. Dan saya yakin, kalian sekarang bertanya-tanya, siapakah kiranya Sa’id bin Amir ini? Sa’id adalah satu dari deretan sahabat Rasulullah yang ditokohkan, meskipun namanya tidak seterkenal nama-nama lain. ia … Continue reading Sa’id bin Amir “Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan”

Hudzaifah bin Yaman “Musuh Kemunafikan, Kawan Keterbukaan”

Penduduk kota Madain berduyun-duyun menyambut gubernur mereka yang baru diangkat oleh Khalifah Umar ra. Sudah lama mereka ingin bertemu dengan sahabat agung ini. Selama ini mereka telah banyak mendengar tentang keshalihan dan ketakwaannya. Juga tentang jasa-jasanya dalam pembebasan Irak. Ketika mereka sedang menunggu rombongan gubernur yang akan datang, tiba-tiba muncullah di hadapan mereka seorang laki-laki … Continue reading Hudzaifah bin Yaman “Musuh Kemunafikan, Kawan Keterbukaan”

Sa’id bin Amir

Sa’id adalah satu dari deretan sahabat Rasulullah yang ditokohkan, meskipun namanya tidak seterkenal nama-nama lain. Ia teladan dalam ketakwaan yang tidak mau menonjolkan diri. Ia tidak pernah absen dalam semua perjuangan dan jihad yang dihadapi Rasulullah Saw. Tetapi, itu telah menjadi pola dasar kehidupan semua orang Islam. Tidak selayaknya bagi orang yang beriman tinggal berpangku … Continue reading Sa’id bin Amir

Zaid Bin Khattab “Si burung elang di medan perang Yamamah”

Pada suatu hari, Nabi Saw duduk dikelilingi sejumlah kaum muslimin. Di tengah pembicaraan, Rasulullah termanggut-manggut beberapa saat, kemudian mengarahkan bicaranya kepada semua yang ada di sekelilingnya. “Sesungguhnya, di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud.” Semua yang hadir dalam majelis bersama Rasulullah Saw senantiasa diliputi ketakutan melakukan pelanggaran … Continue reading Zaid Bin Khattab “Si burung elang di medan perang Yamamah”

Salman Al-Farisi “Pencari Kebenaran” (Part 4)

<< Previously on Part 3 Dia berkata, “Wahai Sa’ad, ingatlah Allah ketika kamu ingin sesuatu ketika kamu memberikan keputusan, dan ketika membagi.” Ternyata inilah yang telah mengisi hati Salman, sehingga ia tidak mau mendekati kekayaan dan jabatan. Yaitu pesan Rasulullah Saw kepadanya dan kepada semua sahabat, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil … Continue reading Salman Al-Farisi “Pencari Kebenaran” (Part 4)