Sunnatullah dalam Cobaan

Ujian – dalam makna umum – adalah sunnatullah dalam ciptaanNya. Hal ini jelas ditetapkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” … Continue reading Sunnatullah dalam Cobaan