Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 2 (Masa 4 Khalifah)

Abad ke 7 632 – Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai Khalifah pertama 632 – Pendirian Baitul Mal 632 – Perang terhadap golongan murtad dan orang yang enggan membayar zakat dipimpin oleh Khalid bin Walid ke wilayah Bani Assad dan Bani Gathafan 632 – Wafatnya Fathimah binti Muhammad 632 – Perang Yamamah (pembunuhan terhadap Musailamah yang … Continue reading Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 2 (Masa 4 Khalifah)

Advertisements